PREVENTIEVE COACHING

Hebt u een werknemer die dreigt uit te vallen omdat hij of zij onder druk staat?

Door actiegerichte- en pragmatische coaching komen mensen weer in verbinding met hun motivatie, hun kernkwaliteiten en hun eigen verantwoordelijkheid.

Preventieve coaching draagt bij aan:

  • het voorkomen van uitval van medewerkers en daarmee verzuim- en reïntegratie kosten
  • het verhogen van het prestatieniveau van de individuele werknemer en verkleint de kans op toekomstig uitval

266

KLANT REACTIES

“Wat mij in begin in zee heeft doen gaan met Monique is dat ze me het gevoel gaf dat het niet ‘raar’ was wat en hoe ik me voelde. Héél belangrijk!
Ik heb leren inzien dat mijn negatieve gevoelens vaak gebaseerd zijn op aannames, het zelf invullen van antwoorden die niet helemaal zeker zijn. Door te handelen (onder aanmoediging van Monique) merkte ik dat het vaker goed uitpakte. Dat gaf vertrouwen in eigen kunnen terug. Ik weet nu te handelen in stresssituaties. Mijn werk heb ik weer volledig hervat. “

M. van der Feesten, werknemer Kwantum