OUTPLACEMENT

Afscheid nemen. Een nieuwe toekomst voor uw medewerker!

Ondersteuning maakt het makkelijker. Het verlies van werk brengt mensen uit hun evenwicht. Het vertrouwen in de eigen inzetbaarheid wordt aangetast. Onzekerheid en / of boosheid beïnvloedt de effectiviteit. Het bieden van ondersteuning bij vertrek bevordert het tempo waarin afscheid wordt genomen. En het vermindert wederzijdse frustratie. Voor individuen op maat.

267

Voor elk traject wordt een maatgerichte aanpak gemaakt.
Aan bod komen:

  • Persoonsprofiel

Centraal hierin staat levens en werkervaring, kwaliteiten, valkuilen, drijfveren en wensen.

  • Beroepsprofiel

De kandidaat gaat zich richten op passende functies, taken en branches op de arbeidsmarkt en legt deze vast in een beroepsprofiel.

  • Succesvol solliciteren

Een overtuigende profilering (personal branding). Het opbouwen en onderhouden van netwerken. Een CV dat werkt! en het inzetten van social media.

JOBHUNTING

Jobhunting wordt desgewenst ingezet wanneer er behoefte is aan extra inzet. De jobhunter zal samen met de kandidaat potentiële werkgevers gaan benaderen en op zoek gaan naar passende vacatures.